ดูแล สัตว์เลี้ยง ให้เหมือนดูแลตนเอง

ดูแล สัตว์เลี้ยง ให้เหมือนดูแลตนเอง

มีสำนวนอังกฤษ Love me Love my dog แปลว่า รักฉันก็จงรักสุนัขของฉันด้วย หากตีความแบบตรงไปตรงมานั่นหมายความว่า เราให้คุณค่าสัตว์เลี้ยงเท่ากับตนเอง แต่หลายคนดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดี แต่กลับไม่ได้ใส่ใจดูแลตนเองเหมือนดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรัก

บทความนี้จึงขอแนะนำการดูแลสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกับการดูแลตนเอง เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงหันมาให้ความรักและดูแลตนเองให้มากเท่ากับความรักและการดูแลที่มีให้กับสัตว์เลี้ยง ดังนี้

ดูแลสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกับการดูแลตนเอง

สัตว์เลี้ยงทุกชนิด ต่างก็ต้องการความรักจากเจ้าของ เช่นเดียวกับเจ้าของ….ที่ต้องฝึกรักตนเองให้เป็น ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือเจ้าของล้วนต้องการความรักไม่แตกต่างกัน เมื่อใดที่ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความรัก เจ้าของย่อมได้รับความรักจากสัตว์เลี้ยงตอบแทน แต่เจ้าของนั้นเป็นมนุษย์ มนุษย์มีความสามารถที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยง นั่นคือมนุษย์สามารถสร้างความรักที่เริ่มต้นจากตนเองและมีความสามารถที่จะก้าวข้ามความต้องการความรักอันทำให้เกิดทุกข์เมื่อไม่มีใครรักหรือเมื่อรักไม่สมหวัง เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของฝึกรักตนเองและอิ่มเอมกับตนเอง เมื่อนั้นความรักจะแผ่ขยายไปถึงผู้อื่น และสัตว์เลี้ยงก็จะรู้สึกได้เช่นเดียวกัน เป็นการดูแลตนเองที่มาพร้อมกับดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน

สัตว์เลี้ยงต้องการความใส่ใจด้านสุขภาพจากเจ้าของ เช่นเดียวกับเจ้าของ….ที่ต้องหมั่นรักษาสุขภาพตนเอง การใส่ใจสุขภาพทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ ต้องใส่ใจให้ครบทุกด้าน เริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกวัน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการตรวจสุขภาพ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกวัน อาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมกับพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง เป็นสิ่งที่เจ้าของต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสัตว์แต่ละชนิด แต่ละพันธุ์มีระบบย่อยอาหารแตกต่างกัน บ้างเป็นสัตว์กินเนื้อ บ้างเป็นสัตว์กินพืช ต้องเลือกให้เหมาะสมจึงจะไม่เกิดโรคและอันตรายต่าง ๆ ตามมา สำหรับเจ้าของนั้นต้องดูแลตนเองด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร และพยายามถ่ายอุจจาระให้ได้ทุกวัน เพื่อกำจัดของเสียอันเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคต่าง ๆ ยิ่งมีอุจจาระตกค้างในลำไส้ใหญ่นานเท่าไหร่ ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ มากเท่านั้น

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เจ้าของและสัตว์เลี้ยงสามารถมีกิจกรรมออกกำลังกายพร้อมกันเป็นประจำ เช่น วิ่งยามเช้าพร้อมสุนัขแสนรัก ปั่นจักรยานยามเย็นพร้อมกับให้สุนัขวิ่งตาม เป็นต้น การออกกำลังกายมีข้อดีที่จะได้รับมากกว่าสุขภาพดี นั่นคือการฝึกวินัยให้กับตนเองและสัตว์เลี้ยง วินัยที่ถูกฝึกอย่างสม่ำเสมอจะสร้างการอุปนิสัยที่ดีและการเคารพตนเองให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

การตรวจสุขภาพ เมื่อเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ ต้องมองหาโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน เพื่อพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามโปรแกรม ซึ่งเป็นเรื่องห้ามพลาดของ การดูแลสัตว์เลี้ยง เนื่องจากมีโรคที่เป็นอันตรายทั้งต่อสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ นั่นคือโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันพยาธิและปรสิตต่าง ๆ เช่น เห็บ หมัด เป็นต้น สำหรับเจ้าของต้องหมั่นตรวจสุขภาพตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปตามโรงพยาบาล และการตรวจสุขภาพเฉพาะทางตามโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของต้องตรวจตามความเสี่ยงของช่วงอายุที่จะเกิดโรคนั้น ๆ หรือความเสี่ยงตามพันธุกรรม

เมื่อใดที่ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เมื่อนั้นต้องดูแลสุขภาพตนเอง เมื่อใดที่รักสัตว์เลี้ยง เมื่อนั้นต้องรักตนเอง สิ่งเหล่านี้ทำได้ไม่ยากและสามารถทำควบคู่กัน เชื่อว่าหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ลองทำตามข้อแนะนำในบทความนี้ จะมีเจ้าของที่เลี้ยงสัตว์อย่างมีความสุขเกิดขึ้นอีกมากมายบนโลกใบนี้

ดูแลสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกับการดูแลตนเอง

Welcome Image