สิ่งที่คนรักสัตว์ควรรู้ เกี่ยวกับสุนัขและแมว ก่อนเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น

ทุกคนโดยธรรมชาติแล้ว ต้องอยู่ร่วมกับสรรพสัตว์หลายชนิดเพราะสัตว์บางตัวเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ สังเกตได้จากหลายคนได้มีการดูแลเอาใจใส่สัตว์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสุนัข แมว ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับหมาและแมวสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสุนัข ชิบะ อินุ

1.ความเป็นมาของ ชิบะ อินุ

ชิบะ อินุ มีที่มาจากสุนัขที่อาศัยบริเวณเทือกเขาของประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นสุนัขประจำชาติและในอดีต ชิบะ อินุ เคยใกล้ที่จะสูญพันธุ์เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสาเหตุเกิดจากสารเคมีและเชื้อโรค จึงทำให้ ชิบะ อินุ ได้รับการยอมรับของชาวญี่ปุ่นให้มีการอนุรักษ์สุนัข

2.การทำความสะอาดสุนัข ชิบะ อินุ

การดูแลรักษาสุนัข ชิบะ อินุ ชาวญี่ปุ่นนิยมการแปรงขนและได้มีการชำระล้างตัวอย่างน้อยประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สาเหตุที่ไม่ได้ชำระล้างตัวทุกวันเนื่องจาก ชิบะ อินุ จะถูกเลี้ยงไว้ในบ้าน จึงไม่ค่อยสกปรกมากนัก นอกจากนี้มีการทำความสะอาดฟันเพื่อจะได้มีฟันไว้บดเคี้ยวอาหารได้ยาวนานเท่าที่จะนานได้ รวมถึงการดูแลช่องหูด้วยการใช้น้ำมันหรือเบบี้ออยล์พร้อมสำลีทำความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดอาการติดเชื้อในช่องหูจนหูอักเสบแล้วไปทำลายหูชั้นในได้

3.การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย โดยปกติแล้ว ชิบะ อินุ จะวิ่งเล่นอยู่แล้ว แต่ถ้าเจ้าของได้พาไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นการสร้างความผูกพันไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการออกกำลังกายก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพันธุกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคต้อหิน ประสาทตาเสีย สะโพกเสื่อม ภูมิแพ้ เป็นต้น

สิ่งที่คนรักสัตว์ควรรู้ เกี่ยวกับสุนัขและแมว ก่อนเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น

สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับแมวในเกาะอาโอชิมะประเทศญี่ปุ่น

1.ความเป็นมาของแมว

เกาะอาโอชิมะหรือที่เรียกว่าเกาะแมวที่มีประชากรอยู่เพียง 22 คน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เนื่องจากมีแมวกว่า 120 ตัว ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของชาวประมงทั่วทั้งเกาะ

2.ข้อดีของแมวเกาะอาโอชิมะ

แมวเกาะอาโอชิมะคาดว่าจะมีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนชาวประมงที่นี่มีการควบคุมแมวด้วยการเร่งทำหมัน แต่การที่มีแมวมากเกินไปก็มีข้อดีคือ จะช่วยในการกำจัดหนูที่จะมักสร้างปัญหากับชาวประมงอยู่เสมอและยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ซึ่งมีเพียง 2 เที่ยวต่อวัน เพื่อมาให้อาหารแมวที่เกาะ ทั้ง ๆ ที่ แมวเหล่านี้สามารถหาอาหารได้เองก็ตาม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสัตว์ สุนัข แมว และกำลังที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวในการให้อาหารหรือเล่นกับสัตว์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีความเมตตาต่อสัตว์มากขึ้นเนื่องจากได้รับรองทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า กลุ่มคนที่รักสัตว์สมองจะหลั่งสารออกซิโทซินหรือที่เรียกว่า สารแห่งความรัก ความผูกพันนั่นเอง

Welcome Image