หลักการดูแลสัตว์เลี้ยง ให้สุขภาพกายและใจดี

สัตว์เลี้ยง ที่อยู่คู่กับคนส่วนใหญ่เป็นสุนัขและแมว ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์อาจมีวิธีดูแลรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างตามอุปนิสัย แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีหลักการเดียวกัน ซึ่งเราขอแนะนำผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการดูแลทั้งกายและใจของสัตว์เลี้ยงให้สมบูรณ์แข็งแรงดังนี้

1.การดูแลพื้นที่อยู่อาศัยและพักผ่อน

ต้องให้สุนัขและแมวอยู่ที่อากาศปลอดโปร่ง ไม่ชื้นอับที่จะทำให้ติดเชื้อโรคง่าย ๆ และควรมีพื้นที่บริเวณในบ้าน เช่น สนามหญ้า ให้สัตว์เลี้ยงได้เดินไปขับถ่ายและสัมผัสกับพื้นหญ้า สามารถขุดดินได้อย่างอิสระ เป็นการเลี้ยงในพื้นที่เปิดที่จะทำให้สัตว์ลดความเครียดและป้องกันความก้าวร้าวได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องของความสะอาดจากดินที่อาจจะมีพยาธิปนเปื้อนได้ด้วย

2.อาหารของสุนัขและแมว

ต้องเลือกให้เหมาะกับอายุของสัตว์ ปัจจุบันมีทั้งอาหารเม็ด อาหารซอง ซึ่งสามารถสังเกตรายละเอียดได้จากหน้าถุงอาหาร มีการปรับรสชาติเป็นรสไก่ เนื้อ หรือรสตับ ซึ่งเป็นรสชาติที่ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะชื่นชอบนอกจากนี้ ยังต้องให้น้ำที่เพียงพอ เพื่อป้องกันโรคไต และหมั่นเปลี่ยนดูแลทำความสะอาดภาชนะอยู่เสมอด้วย

คนที่นิยมให้อาหารคนแก่สัตว์เลี้ยง อาจขาดสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุบางตัวที่จำเป็นต่อพัฒนาการและการเติบโต และหากมีเศษกระดูกหมูหรือไก่ ก้างปลาที่แหลมคม ทิ่มลำไส้ทำให้ป่วยและเสียชีวิตได้ด้วย จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

3.ออกกำลังกายร่วมกัน

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ควรมีเวลาพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นหรือทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงของคนอื่นบ้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้สุนัขและแมวมีอารมณ์แจ่มใสขึ้น แนะนำว่าควรจะมีสายจูงสัตว์ทุกครั้งหากพาไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะ และต้องมีความรับผิดชอบในการเก็บอุจจาระของสัตว์ ไม่ให้เป็นสิ่งปฏิกูลรบกวนแก่ผู้ที่ใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันด้วย

4.การดูแลเรื่องวัคซีน

สัตว์เลี้ยงก็มีโอกาสติดโรคได้เหมือนคน เช่น โรคหัด โรคพยาธิ จึงต้องมีการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น แรกเกิด 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี โดยเฉพาะวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่จะต้องมีการฉีดทุกปี ป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อสู่คนได้ด้วย

การดูแลสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงและมีความสุข ต้องใส่ใจรายละเอียดทั้งเรื่องของอาหารการกิน พื้นที่อยู่อาศัย และการมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงเป็นประจำด้วย หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพของการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ชัดเจน และมีความเข้าใจในเรื่องที่ต้องรับผิดชอบด้วย ก่อนที่จะรับเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด

หลักการดูแลสัตว์เลี้ยง ให้สุขภาพกายและใจดี

Welcome Image