ประโยชน์ของการให้ลูกมีสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวและเท่ากับเป็นงานอดิเรกของใครหลายคน เช่น การเลี้ยงปลาสวยงาม สุนัข แมว กระต่าย ฯลฯ การมีสัตว์เลี้ยงในครอบครัว นอกจากจะช่วยให้ผู้ใหญ่คลายเครียดได้แล้ว เด็กและวัยรุ่นก็ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกัน เรามาดูกันว่า จะมีข้อดีในด้านใดบ้าง

สัตว์เลี้ยงอยู่ด้วย มีข้อดีอย่างไร

ลดโอกาสเป็นซึมเศร้า : เด็กและวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการใช้สื่อเทคโนโลยีมากเกินไป หรือที่เรียกว่าเกิดการเสพติดสื่อโซเชียล การให้ลูกได้มีโอกาสเลี้ยงสุนัขและแมว กระต่าย ปลา หรือสัตว์อื่น ๆ ที่ชื่นชอบ จะเป็นช่องทางทำให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น ลดความเสี่ยงของการติดสื่อโซเชียลที่นำไปสู่โรคซึมเศร้าได้

สร้างนิสัยให้เป็นคนรับผิดชอบ : การมีสัตว์เลี้ยงให้ดูแล จะทำให้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องจากต้องคอยดูแลด้านการให้อาหาร การทำความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง การอาบน้ำให้ การจัดการมูลของสัตว์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง หรือตัวเด็กที่จะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีที่สุด เมื่อให้ลูกเลี้ยงสัตว์ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้านความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

สามารถต่อยอดทำรายได้ : พ่อแม่อาจอัดภาพเป็นคลิปวีดีโอ นำไปแสดงบนระบบของ YouTube เพิ่มโอกาสในการเป็นยูทูปเบอร์ให้แก่ลูกตั้งแต่อายุน้อย โดยเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง หรือกิจกรรมสนุก ๆ ของลูก ซึ่งเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีให้แก่ครอบครัวคนยุคใหม่ด้วย มีเด็กจำนวนมากเป็นยูทูปเบอร์ที่มีรายได้จากการเล่นของเล่นและการทำกิจกรรมกับคนในครอบครัว การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เช่นเดียวกัน สามารถถ่ายคลิปและนำไปต่อยอดเสริมสร้างรายได้ เป็นค่าขนมให้แก่ลูกได้ โดยต้องอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงในทุกกิจกรรมด้วย

ทำให้เห็นแนวทางประกอบอาชีพ : เด็กหลายคนโตมาแล้วอยากเป็นสัตวแพทย์ หรือทำงานด้านจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม เพราะการมีสัตว์เลี้ยงให้ดูแล ทำให้รู้สึกเห็นใจสัตว์ที่เจ็บป่วย หลายคนก็เปิดร้านตัดขนสุนัขหรือร้านอาหารที่ให้สุนัขและแมวเข้าได้ ฯลฯ การให้ลูกเลี้ยงสัตว์จึงเท่ากับให้โอกาสลูกเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปในตัวด้วย

สัตว์เลี้ยงที่คนนิยมในครอบครัวที่มีลูกวัยเด็กและวัยรุ่นมีหลายชนิด ทั้งนี้ต้องศึกษาอุปนิสัยของสัตว์เลี้ยงแต่ละสายพันธุ์และรายละเอียดการเลี้ยงดูว่าเหมาะสมกับครอบครัวคุณหรือไม่ด้วย ถ้าสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมเสี่ยงดุร้ายอันเกิดจากสายพันธุ์ เช่น สุนัขบางพันธุ์, งู ฯลฯ ก็ต้องให้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

จะเห็นได้ว่า การให้ลูกมีสัตว์เลี้ยงสร้างประโยชน์มากกว่าเกิดโทษและยังเป็นการบ่มเพาะจิตใจที่อ่อนโยนให้แก่เด็กด้วย เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้คุณพ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกมีสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมต่อไป

ประโยชน์ของการให้ลูกมีสัตว์เลี้ยง

Welcome Image